หนุ่ม เมืองน่าน

ลืมน่านแล้วกา

ไจ๋อ้ายง่อมหาอีน้อง บ่ฮู้เนื้อทองล่องกองไปไหน
น้องบอกว่า จะไปแอ้วเมืองใต้ บ่เมินเต้าใด ก็จะปิ๊กบ้านเฮา
ไจ๋อ้ายหมดหวังแล้วหน๋า น้องบ่ปิ๊กมาแล้วก๊านนางเยาว์
ลืมผ้าซิ่นลืมของกิ๋นบ้านเฮา ลืมฮักแล้วเล่าเจ้าถึงบ่ป๊กมา
น้องลืมน้ำพริกน้ำปู๋ น้ำพริกปล๋าทู ผักนึ่งกับน้ำพริกอ่อง
น้องลืมปี้จายอ้ายหนุ่มล่องกอง
ที่เคยควงน้องซ้อนท้ายรถเครื่องคันเก่า
เมื่องใต้มีป้อจายหล่อเหลา กลั๋วคนฮักเฮาไปมีฮักใหม่
น้องบอกบ่ไจ้คนหลายไจ๋
หยังเมินล้ำไปบ่ปิ๊กเมืองน่านบ้านเฮา

หนุ่ม เมืองน่าน

ส่งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่