ใครที่ชอบความสนุก ตื่นเต้น และหวาดเสียวการผจญภัยท่ามกลางสายน้ำและป่าเขียวๆ คล้ายกับการเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกล่ะก็ แก่งน้ำว้า จ. น่านถือเป็นที่สุดของความตื่นเต้นเร้าใจซึ่งไม่แพ้เครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างแน่นอน

ลำน้ำว้า หรือ แม่น้ำว้า มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาบริเวณพื้นที่หมู่บ้านน้ำว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไหลลัดเลาะผ่านพื้นที่ อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม จนไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ อำเภอเวียงสา ณ บริเวณพึ้นที่รอยต่อสามตำบลของอำเภอเวียงสา อันได้แก่ ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง และ ตำบลกลางเวียง ชึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่า “สบว้า” รวมระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร โดยได้ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน รวม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม ลำน้ำว้าแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ น้ำว้าตอนบน น้ำว้าตอนกลาง และน้ำว้าตอนล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาผจญภัยในรูปแบบการล่องแก่ง

ล่องแก่ง เป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เรือยาง หรือ แพไม้ไผ่ ล่องตามลำน้ำที่มีแก่ง การล่องแก่ง ในสากลได้มีการแบ่งระดับความยาก-ง่ายของสายน้ำ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 ง่ายมาก มีแก่งเล็กน้อยที่ง่ายมากคนทั่วไปสามารถพายได้บนสายน้ำไหลเอื่อย เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มล่องแก่ง

ระดับ 2 ธรรมดา น้ำไหลแรงขึ้น มีแก่งที่ต้องใช้เทคนิค ในระดับนี้ผู้พายจะต้องมีทักษะในการพายอยู่พอสมควร

ระดับ 3 ปานกลาง เริ่มมีแก่งน่าตื่นเต้น เทคนิคการพายสูงขึ้น มีแก่งให้ผู้พายได้ตื่นเต้นเป็นระยะๆ ในการพายจะต้องฝึกฝนเทคนิค การพายและการเรียนรู้ถึงลักษณะของสายน้ำ

ระดับ 4 ยาก มีแก่งที่ต้องใช้ทั้งเทคนิคและทักษะในการพาย และต้องใช้ความระมัดระวังในการล่องแก่ง

ระดับ 5 ยากมาก น้ำไหลเชี่ยว ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์การพายสูง และต้องมีความระมัดระวังในการล่องแก่งเป็นพิเศษ

ระดับ 6 อันตราย ไม่เหมาะสมการล่องแก่งเพราะแก่งมีลักษณะเป็นน้ำตก

60hVr0-MVA
nantoday.com
nantoday.com

การล่องแก่งลำน้ำว้า จ.น่าน
เป็นกิจกรรมผจญภัยที่ครอบคลุมพื้นที่หลักของอุทยานแห่งชาติแม่จริม และอุทยานแห่งชาติดอยภูคาถือได้ว่าเป็นสถานที่ล่องแก่งที่ตื่นเต้นและสนุกที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยระดับความยากมีตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 ตามมาตรฐานสากล ความยากง่ายในการล่องแก่งที่ลำน้ำว้าจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล คือ ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ความยากจะอยู่ที่ระดับ 3-5ช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ความยากจะอยู่ที่ระดับ 3-4 และช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ความยากจะอยู่ที่ระดับ 2-3 สำหรับ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงลำน้ำก็จะต่างกันไป อย่างลำน้ำว้าตอนบนเหมาะที่จะล่องในช่วงต้นฤดูหนาว หลังจากนั้นน้ำจะลด มีโขดหินที่เป็นอุปสรรคในการล่องเรือยางสำหรับลำน้ำว้าตอนกลางเหมาะที่จะล่องในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ส่วนลำน้ำว้าตอนล่างสามารถล่องได้ตลอดทั้งปี ซึ่งลำน้ำว้าตลอดทั้งสายมีระยะทางยาวรวมกว่า 100 กิโลเมตร จึงไม่สามารถล่องในคราวเดียวจนสุดเส้นทางได้ ทำให้มีการแบ่งเส้นทางล่องแก่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก “น้ำว้าตอนบน”
เริ่มจากบ้านสปันไปจนถึงบ้านสบมาง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ช่วงแรกของเส้นทางล่องผ่านผืนป่าที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์อยู่มาก บางช่วงเป็นป่าดิบแล้ง บางช่วงเป็นป่าดิบชื้น ริมลำน้ำบางช่วงยังพบร่องรอยของสัตว์ป่าและนกหายากอีกด้วย หลังจากล่องมาได้ประมาณ 20 นาที ก็เริ่มเจออุปสรรคจากแก่งต่างๆทั้งโขดหินขนาดใหญ่ น้ำวน และน้ำตกที่มีอยู่เป็นระยะ รวมถึงต้องผ่านแก่งต่างๆ เช่น “แก่งเสือเต้นหนึ่ง” “แก่งโป่ง” “แก่งเลาอู” “แก่งสบห้วยหลวง” “แก่งเฮี้ย” “แก่งกูด” “แก่งสบแปด” ซึ่งเป็นแก่งระดับ 3-4 รวมทั้งแก่งเล็กๆ น้อยๆ อีกจนถึงแก่งระดับ 5 นั่นก็คือ “แก่งถ้ำหอก” และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆ ของการล่องแก่งน้ำว้าตอนบน ที่มีระยะห่างระหว่างแก่งแค่เพียง 20-30 เมตรเท่านั้น นั่นก็คือช่วงที่ต้องล่องผ่าน “แก่งห้วยเมี่ยง” “แก่งวังลิง” “แก่งสบห้วยผา” “แก่งวังซาง” “แก่งเสือเต้นสอง” “แก่งวังพุธ” “แก่งวังแก๋ว” “แก่งวังโก่ม” “แก่งเล่องาม” และ “แก่งสบห้วยอ้อ” จากนั้นก็เป็นแก่งเล็กแก่งน้อยจนไปสิ้นสุดที่ “แก่งสบมาง”

ช่วงที่สอง “น้ำว้าตอนกลาง”
เริ่มจากบ้านสบมางไปจนถึงบ้านวังลุน โดยมีระยะทางล่องประมาณ 85 กิโลเมตร อาจใช้เวลาถึง 2 วันในการล่องตลอดเส้นทาง ผ่านแก่งน้อยใหญ่รวมกันกว่า 100 แก่ง ซึ่งมีระดับความยากสูงสุดของแก่งที่ระดับ 5 โดยลักษณะทั่วไปของลำน้ำ จะมีแก่งและวังน้ำน้อยใหญ่ไหลผ่านหุบเขาสองฟากฝั่งเขียวชะอุ่มไปด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากลำน้ำมีความกว้างและลึก กระแสน้ำจึงไหลเร็วและแรง ทำให้ระหว่างทางต้องเจออุปสรรคทั้งคลื่นสูงและกระแสน้ำวน บางแก่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆ ใต้น้ำมีโขดหิน เกิดกระแสน้ำวนอยู่ด้านล่าง สามารถดูดเรือให้ติดหรือคว่ำได้ตลอดเวลา ต้องใช้ทักษะและพละกำลังพอสมควร จึงแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การล่องแก่งมาแล้วเท่านั้น

ช่วงที่สาม “น้ำว้าตอนล่าง”
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นช่วงล่องแก่งที่เล็กและเบาที่สุดใน3 ช่วงของการล่องแก่งน้ำว้า ระดับความยากอยู่ที่ 1-3 เหมาะสำหรับนักผจญภัยทุกเพศทุกวัย เริ่มการล่องแก่งจากแก่งปง ผ่านแก่งน้อยใหญ่มากมาย ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นได้ไม่น้อย จนไปสิ้นสุดการล่องแก่งที่ปางช้าง ใช้เวลาการล่องแก่งประมาณ 3 ชั่วโมง ถ้ายังพอมีเวลาก็สามารถลอยคอ เล่นน้ำ ชมธรรมชาติเพลินๆ ได้เช่นกัน

รู้ก่อนเที่ยว
“ก่อนออกเดินทางไปน่าน ควรโทรไปตรวจสอบความแรงของกระแสน้ำกับผู้ประกอบการอีกที”
แนะนำ
“สอบถามข้อมูลก่อนการเดินทาง”
ขอความร่วมมือ
“เมื่ออยู่บนเรือ ควรเชื่อฟังคำสั่งของนายหัวและท้ายเรือ”

แก่งน้ำว้าถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ จากต้นน้ำที่ตั้งอยู่บนทิวเขาหลวงพระบาง ไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาจนเกิดแก่งหินและวังน้ำมากมาย ขณะที่สองฟากฝั่งร่มรื่นด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมหนาตา โดยเฉพาะไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้เต็งและไม้รัง ประดับประดาด้วยหมู่มวลผีเสื้อหลากสีที่ลงมาเกาะหากินแร่ธาตุริมน้ำ ขณะแว่วเสียงนกร้องก้องทั่วป่า เป็นความงามทางธรรมชาติที่หาซื้อกันไม่ได้

ทริปล่องแก่งแบบ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นที่บ้านสบมาง อ. บ่อเกลือ ไปสิ้นสุดที่แก่งวังลูน บ้านแคว้ง อ.แม่จริม รวมระยะทางประมาณ 80 กม. ตลอดเส้นทางจะได้ผจญภัยกับแก่งอันตื่นเต้นที่มีตั้งแต่ระดับ 1-5 กว่า 100 แก่ง

“ล่องแก่ง” ได้ยินคำนี้ ใครๆ ก็คงนึกถึงกิจกรรมอันโลดโผน การผจญภัยกลางสายน้ำที่เชี่ยวกราก ที่สามารถทำให้เลือดลมสูบฉีดและอะดรีนาลีนหลั่งได้ง่ายๆ ยิ่งถ้าบอกว่าจะไปล่องแก่งที่ลำน้ำว้า ก็ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก เพราะ “ลำน้ำว้า” จัดว่าเป็นที่สุดแห่งการล่องแก่งในเมืองไทย และยังติดอยู่ในอันดับต้นๆ ของเอเชียอีกด้วย – ลองสักครั้งกับ คุณแดน พร้อมบริการและอำนวยประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และล่องแกงน้ำว้า ครับ

ภาพ sanook.com
nantoday.com
nantoday.com

หากจะให้แนะนำว่า ไม่ต้องเอาอะไรมาเลย ก็คงไม่ใช่ นะครับ ทริปสำหรับ 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่าย -ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง –ค่าอาหาร –ค่าประกันการเดินทาง –ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ –ค่า มัคุเทศน์บริการ –ค่าเรือยางล่องแก่ง –ค่าชูชีพ, หมวกกันกระแทก  และอาหาร 4 มื้อ 

สิ่งที่ควรเตรียม -รองเท้าสวมสบาย ใส่แต่ถุงเท้าก็ได้ –ชุดเล่นน้ำขายาว แขนยาวน่าจะดีกว่านะครับ กันแดดได้ด้วย-ยารักษาโรคประจำตัว

2 วัน 1 คืน ล่องแก่งน้ำว้า จังหวัดน่าน ฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่ง เส้นทาง ห้วยลอย (บ่อเกลือ) – (วังลูน-หนองแดง) แม่จริม  พวกเราใช้เวลาถึง 2 วันในการล่องตลอดเส้นทาง ผ่านแก่งน้อยใหญ่จำนวนมาก พร้อมทั้งอิ่มกับป่าไม้ และธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำว้า 

KSHwJs7Aafk

ข้อมูล ; จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ลำน้ำว้า) [CR] ล่องแก่งน้ำว้า จังหวัดน่าน (ทริปฤดูกาล) (กระทู้ของผมเองครับ) กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่