มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

🔶 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาการคอมพิวเตอร์, ประมง, สัตวศาสตร์ และพืซศาสตร์)
🔴 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วิศวกรรมไฟฟ้า, ปวส.ไฟฟ้าและช่างยนต์)
🔷 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (การตลาด, การบัญชี, การจัดการ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.nan.rmutl.ac.th หรือ โทร. 054-710259

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่