นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เชิญชวนผู้สนใจใช้บริการการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดน่าน โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ระว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ จังหวัดน่าน (สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่าง ๆ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

(1).กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
-บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

(2).กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
-ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 33405

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
1 พฤศจิกายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่