กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการเดินรถโดยสารมินิบัส “น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง” ระยะทาง 373 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ส่วนค่าโดยสารแค่ 660 บาท

“น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง”  เป็นเส้นทางสายที่ 15 เป็นการเดินรถร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารและท่องเที่ยว ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 หรือมินิบัส จำนวนไม่เกิน 21 ที่นั่ง เดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ออกจากจังหวัดน่าน เวลา 08.00 น. ทุกวัน อัตราค่าโดยสาร 660 บาท หรือ 165,000 กีบ (โดยประมาณ ให้ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอีกครั้งนะครับ)

ทั้งนี้ ในฝั่งของประเทศไทย ที่จังหวัดน่าน รถโดยสารจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ผ่านด่านห้วยโก๋น ด่านน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี ถึงจุดหมายปลายทางที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว มีระยะทาง 373 กิลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที ตอนนี้กลับมาได้รับความนิยมและความสนใจจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยทั่วไปที่ทราบข่าว เดินทางไปแขวงหลวงพระบาง รวมทั้งประชาชนชาวลาว ที่ต้องเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลออกพรรษา ด้วย ในเส้นทางนี่มากขึ้นครับ และได้รับการบริการตรวจความเรียบร้อย จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ​ จุดบริการหน้าด่าน ด้วยดี

ทั้งนี้ หลายๆ คนสอบถามมาทางเพจน่านทูเดย์ และ หลวงพระบางฯ เส้นใหม่ว่าการเดินทางโดยรถบัสโดยสาร น่าน ห้วยโก๋น บ้านปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ถึงบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง มีระยะทาง 114 กิโลเมตร นั้น เท่าที่ทราบตอนนี้ รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจเส้นทางและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว นะครับ 

อย่างไรก็ตาม การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย ถึง สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทางจังหวัดน่าน–แขวงไชยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนภายในจังหวัดน่าน และแขวงไชยะบูลี และแขวงหลวงพระบาง ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยใกล้เคียงกัน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ต่อไป

ผู้โดยสารที่สนใจ มาใช้บริการของบริษัทขนส่งจำกัดได้ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดน่านและจะเดินทางต่อไปหลวงพระบาง ก็มาใช้บริการของบริษัทขนส่งได้ ราคาค่าโดยสาร 660 บาท ระยะทาง 370 โลเมตร ผู้โดยสารที่สนใจทางบริษัทขนส่ง มีการบริการขายตั๋วล่วงหน้า โทร 054-710027 ส่วนการเดินทางที่ต้องเตรียมเอกสารก็มีพาสปอร์ต เท่านั้น จึงจะเดินทางข้ามไปต่างประเทศได้

ตามเส้นทางสีเขียว นะครับ

ข่าว เรียบเรียง โดย – nantoday.com
ภาพ โดย – Chutchai Chaiphian

1 ความคิดเห็น

  1. ผู้โดยสารที่สนใจ ไปหลวงพระบางก็มาใช้บริการของบริษัทขนส่งได้ ราคาค่าโดยสาร 660 บาท ระยะทาง 370 โลเมตร ผู้โดยสารที่สนใจทางบริษัทขนส่งมีการบริการขายตั๋วล่วงหน้า โทรมาที่ 054-710027 ส่วนการเดินทางที่ต้องเตรียมเอกสารก็มีพาสปอร์ต เท่านั้น จึงจะเดินทางข้ามไปต่างประเทศได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่