วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น

2. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลโรค และส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางระยะใกล้-ไกล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นตำบลสะเนียน

4. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสะเนียน (Long Term Care) และโครงการเพื่อสาธารณะกุศลอื่นๆของศูนย์ปั๋นสุของค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน

ประเภทกลุ่มเป้าหมายและจำนวนเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย จำนวน 700 คน (ไม่มีสมัครหน้างาน)

เป้าประสงค์ในการจัดงาน

1. รายละเอียดของโครงการ

ปั่นจักรยานขึ้นดอยตีดู้ว์ ระยะทาง 30 กิโลเมตร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก

ค่าสมัคร VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก (สามารถปั่นได้ทั้ง 2 ประเภท)

2. ประเภทการปั่น
ปั่นชิลล์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร (รับเหรียญ ตรงจุดร้านน่านตะวันฟาร์ม)

ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยตีดู้ว์)
(นักปั่นที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

3. ข้อกำหนดของจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทเสือภูเขา และเสือหมอบ มีเกียร์ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ไฟท้าย เบรกล้อหน้าและล้อหลัง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชำระเงินค่าสมัครทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคาตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข่วงเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน) (เวลา) 04.00น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า

– นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท

– แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบกันที่ ข่วงเมืองน่าน
(เวลา) 05.00 – 05.30 น – ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ
(เวลา) 05.30 – 06.00 น. – ประธานในพิธี(ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)กล่าวเปิดโครงการและปล่อยขบวนจักรยาน
(เวลา) 06.00 น. – ปล่อยตัวนักปั่นทั้ง 2 ประเภทรวมระยะทาง 30 กม.
(เวลา) 08.00 น. – ร่วมสนุกในการปิดโครงการที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)

(HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและเส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางปั่น
จุดสตาร์ทที่ข่วงเมืองน่าน (101) —> ผ่านแยกวัดศรีพันต้น —> เข้าถนน (1091) ผ่านห้างบิ๊กซีสาขาน่าน —> ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน —> น่านตะวันฟาร์ม —> ผ่านที่ทำการองค์การบริหาร-ส่วนตำบลสะเนียน —> ป้อมตำรวจห้วยลี่—> โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง —>จุดสิ้นสุดบนดอยตีดู้ว์

ขาลงจากดอยตีดู้ว์ มีรถรับ-ส่ง ขนลงมาที่จุด Start เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

ชำระค่าสมัครผ่านทาง

ชื่อบัญชี ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ โดย นายธีรพล วรรณวิภูษิต หรือ นางนงนุช พรมมี หรือ
นายวีระชัย หมู่สกุล หมายเลขบัญชี 674-5-54355-9
ธนาคาร/สาขา ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี น่าน

ช่องทางการสมัครและค่าสมัคร
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://forms.gle/KbAEX4MNPMaURhVN8
โดยผู้สมัคร โอนเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว, เหรียญที่ระลึกและได้รับประกันอุบัติเหตุ

2. สมัครด้วยตนเองได้ที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน 08.-30-16.30 น. โทร./โทรสาร 054-785-163 (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา ตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ทุกวัน เวลา 08.-30-16.30 น. โทร. 054-710177


3. ค่าสมัครปั่นชิลล์ 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว,เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ

4. ค่าสมัครปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว,เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ

5. กำหนดจำนวนผู้สมัครทุกประเภท ไม่เกิน 500 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook: เพจเฟสบุ๊ค ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ

– คุณธีรพล :081-724-4477
– คุณกาญจนา:089-633-2623
– คุณณัณทิญา:065-895-8977
– พันจ่าโทธีรวัฒน์ :084-4244245
– คุณปราการ:081-2888334

คณะบุคคลและกลุ่มที่รับผิดชอบ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน
4. ป่าไม้จังหวัดน่าน
5. สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
6. สโมสรโรตารีน่าน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ – contact@nantoday.com โทร. 093 136 7185

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่