น่านทูเดย์ตอตคอม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายดิเรก กูบกระบี่ นายสถานี บริษัทขนส่งจำกัดจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า วันนี้ ทางบริษัทขนส่งจำกัดได้เปิด เส้นทางเดินรถสายจังหวัดน่าน ประเทศไทย ไปที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่ได้หยุดวิ่งมาเป็นเวลาปีกว่า เนื่องจากไปเกิดอุบัติเหตุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงได้เริ่มวิ่งตามปกติ เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ได้ใช้บริการเหมือนเดิม

Kanlaya Songmungkan

โดยจะวิ่งวันเว้นวัน เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรียนท่านผู้โดยสารที่สนใจ มาใช้บริการของบริษัทขนส่งจำกัดได้ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดน่านและจะเดินทางต่อไปหลวงพระบางก็มาใช้บริการของบริษัทขนส่งได้ ราคาค่าโดยสาร 660 บาท ระยะทาง 370 โลเมตร ผู้โดยสารที่สนใจทางบริษัทขนส่งมีการบริการขายตั๋วล่วงหน้า โทรมาที่ 054-710027 ส่วนการเดินทางที่ต้องเตรียมเอกสารก็มีพาสปอร์ต เท่านั้น จึงจะเดินทางข้ามไปต่างประเทศได้

สำหรับเที่ยวปฐมฤกษ์เที่ยวแรก (8 ตุลาคม 2562) ก็มีผู้โดยสารรวมทั้งหมด 8 ท่าน ชาวไทยและชาวลาว แต่ก็มีระดับ VIP คุณพึงใจ ตั้งจิตนุสรณ์ ฃึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยได้มอบที่ดิน สำหรับสร้างสถานีขนส่งน่าน ปัจจุบันนี้ จำนวน 5 ไร่ ก็ได้เดินทางพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียน โรงเรียน ราชินีบนโดยการไปเที่ยวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงอดีตและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

เส้นทางจังหวัดน่าน–แขวงไชยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง ครั้งนี้ เป็นเส้นทางสายที่ 15 เป็นการเดินรถร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารและท่องเที่ยว ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 หรือมินิบัส จำนวนไม่เกิน 21 ที่นั่ง เดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ออกจากจังหวัดน่าน เวลา 08.00 น. ทุกวัน อัตราค่าโดยสาร 660 บาท หรือ 165,000 กีบ

ทั้งนี้ รถโดยสารจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ผ่านด่านห้วยโก๋น ด่านน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี ถึงจุดหมายปลายทางที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว มีระยะทาง 373 กิลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที อย่างไรก็ตาม การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย ถึง สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทางจังหวัดน่าน–แขวงไชยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนภายในจังหวัดน่าน และแขวงหลวงพระบาง ซึ่งทั้ง 2 เมือง ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ขับรถเที่ยวเส้นทางใหม่)

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน

รีวิวเส้นทางน่าน ห้วยโก๋น – เมืองเงิน บ้านนาปุง เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง

ติดตามข่าวสาร หลวงพระบาง สปป.ลาว, Luangprabang, Laos
https://www.facebook.com/golaopdr/

http://www.go2laos.com/
http://www.go2laos.com/

ขอขอบคุณ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น + กัลยา สองเมืองแก่น (ผู้สื่อข่าว)
ที่มา เว็บเชียงใหม่นิวส์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่