เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคี ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2562 สนามเทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ผู้แทนหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนชาวเรือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2562 สนามเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเตรียมจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง การแข่งเรือประเพณีนัดปิดสนาม แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48-55 คน ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คน ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน

ประเภทเรือเอกลักษณ์ และประเภทเรือโบราณมะเก่าน่าน ความโดดเด่นเรือเอกลักษณ์น่าน ได้แก่หัวเรือ หรือหัวโอ้ ซึ่งหัวเรือเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายหัวพญานาค เจาะด้วยไม้ท่อนเดียวและแกะสลักลวดลาย ทาสีให้สวยงามตามลักษณะเรือเมืองน่าน กัญญาหัว โงนหัว หรือแก๋นคอ เป็นส่วนตั้งแต่หัวเรือจนถึงบริเวณช่วงต่อลำเรือส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้ออ่อน มีลักษณะงอนโค้งเขียนลวดลายพื้นเมืองน่าน ลายกนก หรือลายเครือเถา เป็นต้น กัญญาท้ายหรือโงนหางหรือแก๋นท้าย ซึ่งกัญญาเรือ คือส่วนที่ต่อจากลำเรือไปหาหัวเรือ และหางวัลย์ ซึ่งหางวัลย์ คือส่วนที่เชื่อมต่อกับกัญญาท้าย จะต้องสูงกว่าหัวเรือ

โดยทาสีให้สวยงาม มีกระดิ่ง สายสนุกหรือพู่หงส์ห้อย ความยาวพอสมควร ส่วนลำเรือ ขุดจากไม้ซุงท่อนเดียวยาวตลอด ข้างลำเรือวาดลายไทย ทาสีให้สวยงามตลอดลำเรือ เช่น ลายกนกใบเทศ ลายกอด ลายเกี้ยว ลายเกาะ หรือดอกโดดยาวต่อเนื่องตลอดลำเรือ เหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวน่าน

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2562 สนามเทศบาลเมืองน่าน จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 ต.ค.2562 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์ Facebook Live Page : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ Nanlongboat ชมรมเด็กช่างภาพวิทยาลัย เทคนิคน่าน เทพสยามเคเบิลทีวี ร่วมกับหน่วยงานภาคี วิทยุชุมชนและสื่อมวลชนในท้องถิ่น จะได้ร่วมบูรณาการเชื่อมโยงสัญญาณทำการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ที่มีการแข่งขัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โทร 054-710234 ต่อ 138,139ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่