“การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน

“การแข่งเรือของจังหวัดน่าน”

“การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน ลักษณะของเรือแข่ง ลำเรือจะใช้ท่อนซุงทั้งท่อนขุดแบบเรือชะล่า แต่รูปร่างเพรียวเบา หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค หรืองูใหญ่ชูคอเป็นสง่า อ้าปากโง้ง หางเรือทำเป็นหางพญานาคงอนสูง ตลอดลำเรือสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง ติดกระจกสี ติดพู่ห้อยตรงหัวเรือและท้ายเรือ ตรงคอต่อหัวเรือปักธงประจำคณะ

ซึ่งมีความงดงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น ด้วยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ตรงหัวเรือหรือโขนเรือ ที่แกะสลักเป็นหัวพญานาคแบบล้านนา กำลังแสยะเขี้ยวแสดงอำนาจ ส่วนท้ายเรือสลักเป็นหางของพญานาค มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์ สามารถทำไร่ ทำนาได้ตามฤดูกาล ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแข่งเรืออยู่หลายอย่าง ที่สอดแทรกเป็นกุศโลบายในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนเมืองน่าน เช่น การบูชาสังเวยเทพอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนที่จะนำมาทำเรือ เรียกว่า “ผีเรือ”หรือคนภาคกลางเรียกว่า “แม่เย่านางเรือ” เป็นความเชื่อและถือปฏิบัติกันมานาน การนำเรือลงสู่แม่น้ำในรอบปี หรือเวลาแข่งขันเรือต้องหาฤกษ์ หาวันและเวลา หรือแม้แต่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลแข่งเรือแล้ว จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงผีเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลแม่คนในชุมชน หมู่บ้าน

ถือได้ว่าเป็นการรวมน้ำใจ รวมจิตวิญญาณ ผสมผสานของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชนหมู่บ้านที่มีเรือ หากถึงเทศกาลแข่งเรือ ก็จะนำเรือลงน้ำ เพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ชาวบ้านจะนำข้าวห่อ เงินทองมาช่วยกันสนับสนุนเรือของหมู่บ้านของตน จึงถือได้ว่า “การแข่งเรือเมืองน่าน ถือเป็นสมบัติ เป็นมรดกของคนน่านทั้งจังหวัด ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง”

ปฏิทินจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ๒๕๖๒

https://www.youtube.com/watch?v=Gs2n0G343Lw

๑. ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอส

๒. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ( นัดเปิดสนาม ) ชิงถ้วยพระราชทานฯปลอดเหล้า – เบียร์ ตานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร วันเสาร์ที่ ๑๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

๓. ประเพณีแข่งเรือบ้านหนองเงือก ตาบลแงง อาเภอปัว จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

๔. ประเพณีแข่งเรือตาบลน้าปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า – เบียร์ วันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒


๕. ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์ วันเสาร์ที่ ๑๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอส

๖. ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๗. ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่าน้าบ้านเจดีย์ ตพบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๘. ประเพณีแข่งเรือตานสลากจูมปูตาบลดู่ใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่าน้าบ้านเจดีย์ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๙. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ( นัดปิดสนาม ) ชิงถ้วยพระราชทาน เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน วันศุกร์ที่ ๒๕ วันอาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่