หน้าแรก น่านนิยม Fashion ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

“Speed up Thailand” น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ อยู่ห่างจากเมืองมรดกโลก อย่างหลวงพระบาง สปป.ลาว 300 กิโลเมตร การสร้างถนนเส้นทางใหม่จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง จึงเชื่อมโยงจังหวัดน่านกับหลวงพระบาง ให้เป็นเมืองคู่แฝด ด้วยระยะทางเพียง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางแค่ 3 ชั่วโมง จะทำให้เมืองน่าน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ติดตามในช่วง Speed up Thailand กับคุณจินตนา ทิพยรัตน์กุล

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน

เอกสารที่เกี่ยวกับคน (คนเดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)เอกสารเกี่ยวกับรถ1 ใช้คู่มือรถฉบับจริง (รถยนต์จะเป็นเล่มสีฟ้า และรถยนต์จะใช้หนังสือเดินทางเล่มม่วงด้วย ส่วนจักรยานยนต์จะเป็นเล่มสีเขียว)2 สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น3 สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น5 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น6 สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่นกรณี เจ้าของรถไม่ได้เดินทางด้วยตนเอง (เช่น...

จ.น่าน แก้ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด

https://www.youtube.com/watch?v=Lcwp-NgBu1Q ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด ซึ่งทำความเสียหายโดยตรงกับผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้กลุ่มเกษตกร ช่วยกันตัดวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้หมดไปจากแปลงไร่นา

งาช้างดำ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่า ที่เก่าแก่คู่เมืองน่านมาเป็นเวลาช้านาน

งาช้างดำ ซึ่งเป็นสิ่งล่ำค่าที่เก่าแก่อยู่คู่เมืองน่านมาเป็นเวลาช้านาน ลักษณะของงาช้างดำ คือ เป็นงาข้างซ้าย มีสีตาลเข้มไปทางดำ มีรูปลักษณะเป็นงาปลี ยาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม  งาช้างดำ เป็นของโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นงาช้าง 1 ข้าง ไม่ได้มีสีดำสนิทอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นงาช้างสีออกน้ำตาล มีครุฑตัวสีน้ำเงินปีกทองแบกงาช้างอยู่อีกที งาช้างกิ่งนี้ไม่ระบุที่มาแน่ชัด แต่จากตำนานที่เล่าสืบต่อมาระบุว่า...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ