หน้าแรก น่านนิยม Fashion ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นกแอร์กลับมาหารือการขับเคลื่อนเส้นทางบิน น่าน -ดอนเมือง-น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายคทาเทพ ม่วงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นส่วนภูมิภาค สายการบินนกแอร์จำกัด มหาชน เข้าพบนายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร หารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำการบินในเส้นทาง น่าน - ดอนเมือง - น่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการคมนาคมทางอากาศ และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นับตั้งแต่ บริษัท...

กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน ระว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เชิญชวนผู้สนใจใช้บริการการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดน่าน โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ระว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ จังหวัดน่าน (สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป) เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่าง...

ลาว ยกเลิกบริการออกวีซาหน้าด่าน (Visa on arrival) 9 แห่ง รวมถึงด่านน้ำเงินตรงข้ามห้วยโก๋น

เรื่อง การระงับการให้บริการออกวีซ่าหน้าด่าน (Visa on arrival) ในด่านชายแดน จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ ด่านน้ำเงิน ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ด่านที่ระงับให้บริการออกวีซา อยู่ตรงข้ามด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จริงๆ แฟนเพจอินบ๊อกมาสอบถามเยอะมากครับ ... จนไม่รู้จะตอบอย่างไง 555 ง่ายๆ ครับ เรื่องดังกล่าว ไม่มีผลกระทบใดๆ กับคนไทย ใช้พาสปอตสะแตมป์ได้ฟรีวีซ่า...

#ห้วยโก๋น คึกคักอีกครั้งนักท่องเที่ยวใช้บริการมินิบัส #น่าน #ไชยะบูลี #หลวงพระบาง

กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการเดินรถโดยสารมินิบัส “น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง” ระยะทาง 373 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 เที่ยวต่อวัน (ขาไปและขากลับ) ส่วนค่าโดยสารแค่ 660 บาท

“ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น2. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลโรค และส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางระยะใกล้-ไกล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้3. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นตำบลสะเนียน4. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสะเนียน (Long...

บริษัทขนส่งจำกัด เปิดวิ่งรถระหว่างประเทศ จาก จ.น่าน ไปหลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายดิเรก กูบกระบี่ นายสถานี บริษัทขนส่งจำกัดจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า วันนี้ ทางบริษัทขนส่งจำกัดได้เปิด เส้นทางเดินรถสายจังหวัดน่าน ประเทศไทย ไปที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่ได้หยุดวิ่งมาเป็นเวลาปีกว่า เนื่องจากไปเกิดอุบัติเหตุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงได้เริ่มวิ่งตามปกติ เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้ง 2...

น่านพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ 25-27 ตุลาคม 2562

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคี ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2562 สนามเทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายราเชนทร์ กาบคำ...

ททท. แนะนำโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน (2562) คลิกที่นี่

สวัสดีครับ ททท. น่าน ได้เผยแพร่รายชื่อสถานประกอบการที่พัก สมาชิกชมรมที่พักจังหวัดน่าน ปี 2562 (NAN Accommodation Club 2019) และชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ครับ อำเภอเมืองน่าน โรงแรมพูคาน่านฟ้า 054-771111 โรงแรมเทวราช 054-710094-6 / 063-5169800 น่านบูติค โฮเทล...

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20...

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี ๒๕๖๒

“การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน “การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” “การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน ลักษณะของเรือแข่ง ลำเรือจะใช้ท่อนซุงทั้งท่อนขุดแบบเรือชะล่า แต่รูปร่างเพรียวเบา หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค หรืองูใหญ่ชูคอเป็นสง่า อ้าปากโง้ง หางเรือทำเป็นหางพญานาคงอนสูง ตลอดลำเรือสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง ติดกระจกสี ติดพู่ห้อยตรงหัวเรือและท้ายเรือ ตรงคอต่อหัวเรือปักธงประจำคณะซึ่งมีความงดงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น ด้วยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ตรงหัวเรือหรือโขนเรือ ที่แกะสลักเป็นหัวพญานาคแบบล้านนา...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ