หน้าแรก น่านนิยม Fashion ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท. แนะนำโรงแรมที่พักจังหวัดน่าน (2562) คลิกที่นี่

สวัสดีครับ ททท. น่าน ได้เผยแพร่รายชื่อสถานประกอบการที่พัก สมาชิกชมรมที่พักจังหวัดน่าน ปี 2562 (NAN Accommodation Club 2019) และชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ครับ อำเภอเมืองน่าน โรงแรมพูคาน่านฟ้า 054-771111 โรงแรมเทวราช 054-710094-6 / 063-5169800 น่านบูติค โฮเทล...

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่...

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี ๒๕๖๒

“การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน “การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” “การแข่งเรือของจังหวัดน่าน” เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน ลักษณะของเรือแข่ง ลำเรือจะใช้ท่อนซุงทั้งท่อนขุดแบบเรือชะล่า แต่รูปร่างเพรียวเบา หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค หรืองูใหญ่ชูคอเป็นสง่า อ้าปากโง้ง หางเรือทำเป็นหางพญานาคงอนสูง ตลอดลำเรือสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง ติดกระจกสี ติดพู่ห้อยตรงหัวเรือและท้ายเรือ ตรงคอต่อหัวเรือปักธงประจำคณะซึ่งมีความงดงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น ด้วยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ตรงหัวเรือหรือโขนเรือ ที่แกะสลักเป็นหัวพญานาคแบบล้านนา...

คนน่านเตรียมเฮ ! เตรียมเปิดรพ.เอกชน น่าน-ราม มูลค่า 160 ล้าน คาดเปิดปี 66

https://www.facebook.com/ramhospital/ คนน่านเตรียมเฮ ! เตรียมเปิดรพ.เอกชน น่าน-ราม มูลค่า 160 ล้าน คาดเปิดปี 66 ผู้สื่อข่าว รายงานกรณีมีข่าวการเปิดโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยรายงานล่าสุดสำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย รายงานข่าวหุ้นล่าสุด เมื่อ 30 สิงหาคม 2562 โดยพาดหัวว่า "RAM ควัก 160...

รีวิวเส้นทางน่าน ห้วยโก๋น – เมืองเงิน บ้านนาปุง เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง

(7 สิงหาคม 2562) ตามเส้นทางจากห้วยโก๋น เมืองเงิน บ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี และมีจุดสิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงกว่าๆ nantoday.com /go2laos.com https://www.youtube.com/watch?v=chjxgXGS45U&t= ...

งานประเพณีแข่งเรือ อำเภอท่าวังผา ประจำปี 2562

รูปเก่าเก็บ nan2day.coom ; ภาพประกอบทั้งหมด จากสนามแข่งขันบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ "เปิดรับสมัครแข่งเรือ" อำเภอท่าวังผา โดยชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา จะทำการแข่งเรือประเพณีประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ท่าน้ำน่านเชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา(ท่าค้ำ) จึงขอเชิญส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน ตามประกาศ ชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา...

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเติมบุญ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้น้องๆ นักเรียน

กิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวนี้ เพื่อน้อง” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเติมบุญ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้น้องๆ นักเรียน#ก้าวนี้...เพื่อน้อง #รักใครชวนกันไปวิ่ง #งานวิ่งต้องห้ามพลาด 20 ตุลาคม 2562 ++++++++++++++++เปิดลงทะเบียน (จำนวน 3,000 คน)ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ไม่รับสมัครหน้างานhttps://race.thai.run/ratchada115run

รู้จักผู้บริการระดับจังหวัดน่าน (ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการ ชุดปัจจุบัน)

นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชื่อ – สกุล : นายวรกิตติ ศรีทิพากร ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานีประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการรับราชการ :- หัวหน้าฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง- นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น- นายอำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา-...

“Speed up Thailand” น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ อยู่ห่างจากเมืองมรดกโลก อย่างหลวงพระบาง สปป.ลาว 300 กิโลเมตร การสร้างถนนเส้นทางใหม่จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง จึงเชื่อมโยงจังหวัดน่านกับหลวงพระบาง ให้เป็นเมืองคู่แฝด ด้วยระยะทางเพียง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางแค่ 3 ชั่วโมง จะทำให้เมืองน่าน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ติดตามในช่วง Speed up Thailand กับคุณจินตนา ทิพยรัตน์กุล

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน

เอกสารที่เกี่ยวกับคน (คนเดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)เอกสารเกี่ยวกับรถ1 ใช้คู่มือรถฉบับจริง (รถยนต์จะเป็นเล่มสีฟ้า และรถยนต์จะใช้หนังสือเดินทางเล่มม่วงด้วย ส่วนจักรยานยนต์จะเป็นเล่มสีเขียว)2 สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น3 สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น5 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น6 สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่นกรณี เจ้าของรถไม่ได้เดินทางด้วยตนเอง (เช่น...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ